ตัววิ่ง

•:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`•• ยินดี ต้อนรับ สู่บล็อก ภาษาไทย ค่ะ •:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`••

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


เรื่องหัวใจชายหนุ่ม
.ความเป็นมา        หัวใจชายหนุ่ม เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า รามจิตติ เพื่อพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์  ดุสิตสมิต เมื่อ พ..๒๔๖๔ ลักษณะการพระราชนิพนธ์เป็นรูปแบบของจดหมาย มีจำนวน ๑๘ ฉบับ รวมระยะเวลาที่ปรากฏตามจดหมายทั้งหมด ๑ ปี ๗ เดือน.ประวัติผู้แต่ง         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ทรงครองราชย์ (พ.๒๔๕๓-๒๔๖๘) ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านการทหาร การปกครองการต่างประเทศ และโดยเฉาะด้านอักษรศาสตร์ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์งานประพันธ์หลายประเภททรงใช้พระราชนิพนธ์เป็นสื่อแสดงแนวพระราชดำริในเรื่องต่างๆ.ลักษณะคำประพันธ์          หัวใจชายหนุ่ม เป็นนวนิยายร้อยแก้วในรูปแบบของจดหมาย โดยมีข้อควรสังเกตสำหรับรูปแบบจดหมาย ทั้ง ๑๘ ฉบับในเรื่องดังนี้ .หัวจดหมาย ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.. ๒๔๖- จนถึงฉบับสุดท้าย วันที่ ๓0มีนาคม พ.. ๒๔๖- จะเห็นว่ามีการเว้นท้ายปี พ..ไว้   .คำขึ้นต้นจดหมาย ทั้ง ๑๘ ฉบับ ใช้คำขึ้นต้นเหมือนกันหมด คือ พ่อประเสริฐเพื่อนรัก 

๔.เนื้อเรื่่อง
                                        ตัวอย่าง   ฉบับที่ (๑๘)                                                                             บ้านเลขที่ 00 ถนนสี่พระยา                                                                          วันที่ ๑๓ เมษายน,..๒๔๖-     ถึงพ่อประเสริฐเพื่อนรัก.          ฉันต้องรีบบอกข่าวดีมาให้ทราบ. แม่ไรได้ตกลงแต่งงานแล้วกับหลวงพิเศษผลพานิช,พ่อคามั่งมี, ซึ่งนำบทว่าเป็นโขคดีสำหรับหล่อน. เพราะอาจจะหวังได้ว่าจะได้มีความสุขต่อไปในชีวิต.จริงอยู่หลวงพิเศษนั้นรูปร่างไม่ใช่เทวดาถอดรูป,แต่จะหวังไว้ว่าคงจะเข้าลักษณะขุนช้าง,คือ”ถึงรูปชั่วใจช่วงเหมือนดวงเดือน.”แต่ถึงจะใจไม่ช่วงเขาก็พอมีเงินพอที่จะซื้อความสุขให้แม่อุไรได้.           การที่แม่อุไรได้ผัวใหม่เป็นตัวเป็นตนเสียแล้วเช่นนี้ ทำให้ฉันเองรู้สึกความตะขิดตะขวางห่วงใย.และรู้สึกว่าอาจจะคิดหาคู่ใหม่ได้โดยไม่ต้องมีข้อควรรังเกียจรังงอนเลย.พ่อประเสริฐเป็นเพื่อนรักกันที่สนิทสนมที่สุด,เพราะฉะนั้นฉันขอบอกตรงๆ ว่า ฉันได้รักผู้หญิงอยู่รายหนึ่งแล้ว,ซึ่งฉันหวังใจว่าจะได้เป็นคู่ชีวิตต่อไปโดยยั่งยืนจริงจัง.หล่อนชื่อนางสาวศรีสมาน,แล้วเจ้าคุณพิสิฐกับพ่อของฉันก็ชอบกันมาก.ฉะนั้นพอพ่อประเสริฐกลับเข้ามาถึงกรุงเทพฯก็เตรียมตัวไว้เป็นเพื่อนบ่าวที่เดียวเถิด!จากเพื่อนผู้กำลังปลื้มใจ.หลวงบริบาลบรมศักดิ์


คำศัพท์ 
ครึ
เก่า ล้าสมัย
โช
Show อวดให้ดู
เทวดาถอดรุป
มีรูปร่างหน้าตาดีราวกับเทวดา
แบขะเล่อร์
Bachelor ชายโสด
ปอปูลาร์
Popular ได้รับความนิยม
พิสดาร
ละเอียดลออ กว้างขวาง
พื้นเสีย
อารมณ์เสีย หมายถึง โกรธ
ไพร่ๆ
คนสามัญ ชาวบ้าน
เรี่ยม
สะอาดหมดจด เอี่ยมอ่อง วิเศษ ดีเยี่ยม
ลอยนวล
ตามสบายไม่มีผู้ใด ขัดขวางจับกุม
สิ้นพูด
หมดคำพูดที่จะกล่าว
หมอบราบ
ยอมตามโดยไม่ขัดขืน
หมายว่า
คาดว่า
หลวง
บรรดาศักดิ์ข้าราชการที่สูงกว่าขุนนางและต่ำกว่าพระ
หัวนอก
คนที่นิยมแบบฝรั่ง
หัวเมือง
ต่างจังหวัด
อยู่ข้าง
ค่อนข้าง
อินเตอเรสต์
Interest ความสนใจ
เอดูเคชั่น
Education การศึกษา
ฮันนี่มูน
Honrymoon การไปเที่ยวด้วยกันของคู่แต่งงานใหม่

บทวิเคราะห์1.ตัวละครตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดและสารต่างๆ โดยเสนอผ่านมุมมองของประพันธ์ซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องและตัวละครเหล่านี้  ทำให้เรารู้จักตัวละครอย่างลึกซึ้ง  2. ฉาก    ในเรื่องนี้เป็นสมัยที่คนไทยโดยเฉพาะคนชั้นสูงเพิ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกใหม่ สภาพบ้านเมืองมีความเจริญแบบชาวตะวันตก3.กลวิธีการแต่ง หัวใจของชายหนุ่ม เป็นนวนิยายขนาดสั้น นำเสนอในรูปแบบของจดหมาย4. คุณค่าด้านปัญญาและความคิด4.1 เป็นรอยต่อวัฒนธรรม4.2 ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน4.3 อย่าลืมตัว4.4 การศึกษาดีช่วยให้ความคิดดี4.5 การมีภรรยาคนเดียว5 คุณค่าด้านความรู้  นวนิยายเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งการ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้หญิง เริ่มไว้ผมยาว ค่อยๆเลิกนุ่งโจงกระเบน และเราจากสังคมชั้นสูง